Het hof ’s Hertogenbosch mocht zich recent buigen over zo’n heerlijk tastbare zaak. Je ziet het helemaal voor je. En tegelijkertijd komt er een aantal interessante juridische punten aan bod.
Het arrest: Hof Den Bosch 17 november 2020 (ECLI:NL:GHSHE:2020:3534)

Feiten. Canon vroeg DHL om een aantal apparaten op te halen bij Scania. Waarschijnlijk was de lease afgelopen. Scania geeft DHL niet alleen een aantal apparaten, maar ook een pallet met toners mee. Bij aflevering van de zending bij Canon, overhandigt de chauffeur een vrachtbrief. Daarin staan de apparaten, maar niet de toners. En vervolgens is natuurlijk juist de pallet met toners onvindbaar…

Grondslag – onrechtmatige daad. Canon stelt dat de pallet niet is afgeleverd en vordert schadevergoeding van DHL. Dat doet ze niet op basis van de vervoerovereenkomst, maar op basis van onrechtmatig handelen. Volgens Canon heeft DHL de toners zonder opdracht opgehaald en vervolgens niet afgeleverd. Daar zit een slimmigheidje achter. Als de toners onder de vervoerovereenkomst vallen, dan zou de aansprakelijkheid voor verlies gelimiteerd zijn tot € 3,40 / kg (art. 8:1105 BW / 13 lid 1 AVC 2002). Nu heeft u zelf vast ook wel eens toner gekocht en dan weet u: toners zijn duur en ze wegen niets. Canon heeft er dus alle belang bij dat de limiet niet van toepassing is.

Bewijskracht vrachtbrief. Canon wijst erop dat in de vrachtbrief geen melding wordt gemaakt van de aflevering van de toners. Ze wijst erop dat er dwingende bewijskracht toekomt aan de vermeldingen in de vrachtbrief. Het is daarom volgens Canon aan DHL om de vermeldingen met tegenbewijs te ontkrachten. Maar wacht eens even, de vermelding over de toners ontbrak toch juist! Dat zag ook het hof. Leest u even mee?

“5.5 (…) levert deze vrachtbrief immers geen dwingend recht op van hetgeen daarin niet is vermeld, maar slechts van hetgeen daarin wel is vermeld (…)”

Het gevolg is dat de gewone bewijsregels gelden en dat Canon zal moeten bewijzen dat de toners niet zijn afgeleverd, omdat zij een beroep doet op de rechtsgevolgen daarvan. Daar slaagt Canon niet in. DHL is dus niet aansprakelijk.

Omvang vervoerovereenkomst. Het hof had het daarbij kunnen laten, maar als toetje overweegt het hof dat het vervoer van de toners wel degelijk onder de vervoerovereenkomst viel. Als DHL aansprakelijk zou zijn geweest, dan was de aansprakelijkheid gelimiteerd tot € 336,60 (99kg maal € 3,40). Het hof kent daarbij terecht verder dan de tekst van de transport order of de vrachtbrief. Het hof geeft een redelijke uitleg op basis van meerdere feiten en omstandigheden. Zo had Canon weliswaar niet expliciet aangegeven dat er ook toners werden vervoerd, maar volgens het hof liet Canon het aan Scania over wat er precies meegegeven zou worden. Canon had daarbij kunnen weten dat Scania ook toners mee zou geven, maar heeft DHL niet geïnstrueerd om de toners te laten staan. DHL mocht er dus vanuit gaan dat zij ook de toners moest meenemen.

Conclusie en advies. DHL komt goed weg. Maar daarvoor heeft zij wel flink wat kosten moeten maken, getuigen moeten horen en een lange adem moeten hebben (bij de rechtbank Eindhoven kreeg ze nog ongelijk). Al die ellende had voorkomen kunnen worden als de pallet met toners gewoon op de vrachtbrief waren aangetekend. Doet uzelf een plezier en controleer de vrachtbrief op volledigheid en juistheid.