De vrachtwagens werden stelselmatig zonder goede beveiliging geparkeerd op onbewaakte parkeerplaatsen. Het was wachten tot het een keer mis ging. Maar is er dan sprake van bewuste roekeloosheid? 

Een Nederlandse vervoerder rijdt al lange tijd voor een Franse opdrachtgever satellietontvangers van Nederland naar Frankrijk. De vervoerder negeert de veiligheidsinstructies structureel. Dit gaat lang goed, tot die enige nacht waarop de lading werd gestolen. De vervoerder keert een bedrag aan schadevergoeding uit tot aan de CMR limiet (23 lid 3 CMR). Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan zal de vervoerder de volledige schade moeten betalen (29 CMR). De vervoerder besloot niet te wachten tot hij in Frankrijk werd gedagvaard, maar haastte zich naar de Rotterdamse rechter voor een verklaring voor recht dat hij niet verder aansprakelijk is dan tot de CMR limiet.

Bewuste roekeloosheid, hoge drempel

De Rotterdamse rechter moest zich dus buigen over de vraag of in dit concrete geval sprake was van bewuste roekeloosheid en dus aanleiding was voor doorbraak van de limiet. In diverse eerdere blogs heb ik beschreven hoe hoog de lat voor bewuste roekeloosheid lig. Het mooiste voorbeeld vind ik nog de casus waarin een chauffeur inbrekers betrapt en wegjaagt, vervolgens besluit om zonder maatregelen verder te slapen, even later wederom opschrikt van een inbraak, maar hier (slaapdronken) niets op uit doet. Daar werd geen bewuste roekeloosheid aangenomen, zie mijn blog van 30 juli 2015.

Maar dan deze case. Iedereen voelt aan dat het een keer mis gaat en dit was voor de vervoerder geen aanleiding om de instructies te volgen. Dat klinkt toch roekeloos? En dat bewustzijn moet er ook bij de vervoerder wel zijn geweest?! Dat zag ook de Rotterdamse rechtbank wel in (vonnis van 8 maart 2017), maar dit leidt nog niet tot bewuste roekeloosheid in de zin van 29 CMR of 8:1108 BW:

“Op zichzelf begrijpt de rechtbank de redering van Strong France dat naarmate bij meer transporten stelselmatig de anti-diefstalinstructies niet worden opgevolgd de kans op diefstal van lading gedurende het totaal aantal transporten toeneemt. Het gaat echter om de vraag of, indien al zou komen vast te staan dat de veiligheidsinstructies stelselmatig zijn genegeerd, daardoor de conrete kans dat het diefstalrisico zich bij dit specifieke transport zou verwezenlijken groter was dan de kans dat dat niet zou gebeuren. Die vraag beantwoordt de rechtbank met ‘neen’.  (..)”

Statistiek

Eigenlijk is het gewoon heel eenvoudige statistiek. Als je met een dobbelsteen gooit, blijft de kans dat je een 6 gooit één op zes. Hoe vaker je mag gooien, hoe groter de kans dat je een keer 6 gooit, maar per worp blijft de kans gelijk. En zolang de kans op diefstal niet groter is dan 50%, kom je in Nederland niet tot doorbraak van de limiet op basis van bewuste roekeloosheid.

Laat u kostbare lading vervoeren? Zorg dat het negeren van instructies niet onbestraft blijft. Wij helpen u graag met bruikbare tips.

Als vervoerder geconfronteerd met diefstal? Wacht niet op een actie van uw opdrachtgever, maar schakel ons in om een verklaring voor recht aan te vragen. Een snel en effectief middel, en de kans is groot dat het u niets kost!