Over Eager

Onze aanpak

Wij ondersteunen ondernemers bij het maken van keuzes. Met heldere adviezen en praktische tips. Wij gaan met u op zoek naar de beste oplossing. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van het recht. Relaties, publiciteit, maar ook de menselijke maat – alles speelt mee. U bent pas echt verzekerd van een passend advies, als uw advocaat weet waar uw belangen liggen. Kennis van uw onderneming en uw omgeving is daarbij zeer van belang. Wij komen daarom veel en graag bij onze cliënten over de vloer. Daar gebeurt het, niet achter ons bureau.

Wij geloven niet in één aanpak, daarom hebben wij ook zo min mogelijk “kantoorbeleid”. Onze advocaten hebben de vrijheid om hun relaties te bedienen op de wijze die voor hen, maar vooral voor u werkt.

Meer weten over ons en onze aanpak?

Aandachtsgebieden

Innovatie & Ontwikkeling

Bij Eager houden wij van bedrijven in ontwikkeling. Bedrijven met ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten. Ondernemers die vooruit willen. Zo zijn wij zelf ook.

Wij hebben inmiddels flink wat ervaring opgedaan met innovatieve producten en diensten. Onder meer in de mobiliteit, de logistiek, de (maak)industrie en de clean-tech. Wij helpen bedrijven met de juridische aspecten van hun innovatie en hun business. Hoe bescherm je het idee? Welke samenwerkingsvorm past het beste? Waar liggen de risico’s en hoe dekken we die af?

Wij begeleiden ook startups en scale ups bij financieringsrondes, aandeelhoudersovereenkomsten, NDA's, de eerste arbeidsovereenkomsten, noem maar op.

Het leuke is dat ondernemers met innovatieve producten en diensten te maken krijgen met vragen waar ook wij niet direct een antwoord op hebben. Uitdagingen waar wij ook niet direct een oplossing voor weten. Daar krijgen wij energie van. Stel onze creativiteit maar op de proef!

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is zichtbaar, tastbaar en raakt - uiteindelijk - vrijwel iedereen. Dat is het geval voor een werkgever, een werknemer of voor alles en iedereen die daar tussenin zit. Wij hebben veel ervaring opgedaan met het adviseren en procederen over arbeidsrechtelijke vraagstukken voor met name ondernemers en DGA’s. Voor grote ondernemers, maar ook voor kleine ondernemers en alle ondernemers daar tussenin.

U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het begeleiden van (complexe) herstructureringen en reorganisaties, het adviseren over- en begeleiden van fraudeonderzoeken, hoe te handelen bij individuele ontslag (op staande voet) zaken, hoe om te gaan met een disfunctionerende medewerker, het vormgeven van- en procederen over non concurrentiegeschillen, hoe invulling te geven aan het medezeggenschapsrecht, het begeleiden van een arbeidsrechtelijke due diligence bij overnames en hoe te handelen ingeval van ziekte en re-integratie. Het zijn enkele voorbeelden van zaken die bij EAGER in de praktijk voorbijkomen. Wij adviseren hierover, maar beschikken ook over uitgebreide en relevante proceservaring.

Ook worden wij regelmatig betrokken bij directiegeschillen of geschillen tussen aandeelhouders en de directie (werknemer) van een onderneming. Of men vraagt ons regelmatig aan de voorkant om mee te denken bij het structureren van een organisatie en het opstellen van diverse (directie)-overeenkomsten. Daarbij komen dan onze ondernemingsrechtelijke én onze procesrechtelijke ervaring goed van pas.

Wij organiseren geregeld interne workshops voor HR, directie en managementteams over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Dat doen wij interactief en op basis van concrete praktijkvoorbeelden.

Contracten

Het opstellen van een goed contract is een vak apart. Een contract moet vooral duidelijkheid bieden. Wie het contract leest, moet begrijpen wat er bedoeld is. Wat van wie wordt verwacht. Klare taal dus en daar zijn wij erg goed in.

Een contract moet aansluiten op de toepasselijke wetgeving, branchegebruiken en eventuele algemene voorwaarden. U zou niet de eerste zijn die met lege handen staat nadat een boetebeding of een minimumafnameverplichting niet afdwingbaar bleek te zijn. Een goed begrip van uw onderneming, branche en wetgeving zijn daarbij erg belangrijk.

Het houdt niet op bij het opstellen van contracten. Wij adviseren en procederen ook over de nakoming van contracten. Over opschorting en ontbinding van overeenkomsten. Over wanprestatie en schadevergoeding. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Enkele voorbeelden:
• commerciële contracten (inkoop, verkoop, distributie, agentuur)
• algemene voorwaarden
• logistieke contracten (vervoer, opslag, expeditie)
• arbeidsovereenkomsten
• aanneming van werk en productie
• huurovereenkomsten
• overeenkomsten van opdracht
• samenwerkingsovereenkomsten
• overname- en aandeelhoudersovereenkomsten

Litigation

Procederen is inmiddels een echt specialisme geworden voor advocaten. De tijd dat bijna iedere advocaat (veel) procedeerde is al even voorbij. Steeds meer ontwikkelt de civiele procespraktijk, de litigation praktijk, zich tot een aparte tak van sport. De advocaten van EAGER zijn bij uitstek thuis in die tak van sport en beschikken over veel (proces)ervaring.

Met name waar het de ondernemingsrechtelijke geschillen in de brede zin van het woord betreft. U kunt daarbij denken aan procedures bij de ‘gewone’ rechter, maar ook aan procedures bij de Ondernemingskamer, aan arbitrage procedures of zaken die door middel van bindend advies of door een scheidsgerecht worden beslecht.

Het voeren van procedures is voor de meeste ondernemers geen core business. Voor ons is het dat wel. Natuurlijk is procederen een middel en geen doel op zich, wij zijn ons daar zeer goed van bewust. Maar als u het middel dan moet inzetten of als het tegen u wordt ingezet, dan heeft u toch graag een advocaat die u helpt om dat middel zo goed mogelijk te gebruiken? Een advocaat die weet hoe dat moet. Dat doet EAGER, en daarbij helpen wij u om een zo maximaal mogelijk resultaat te behalen. Wij willen een zaak winnen, dat zit in ons dna. Wat winnen is, dat bepalen we op voorhand met elkaar; het door middel van een procedure realiseren van een schikking kan bijvoorbeeld ook pure winst zijn.

Bijkomend voordeel van onze brede ervaring in de procespraktijk is dat wij de hier opgedane expertise ook inzetten en kunnen vertalen in onze adviespraktijk. Bijvoorbeeld bij het opstellen en beoordelen van contracten. Want bij uitstek bij het procederen komen de valkuilen en risico's, maar ook de kansen en slimmigheidjes van het contracteren aan het licht. Er zijn zelfs advocaten die zeggen dat je een goed contract alleen kunt schrijven en beoordelen als je ook thuis bent in de procespraktijk van het advocatuurlijke bestaan. Wij denken dat daar misschien wel een kern van waarheid in zit.

Transport & Logistiek

Wij hebben veel relaties die actief zijn in de logistieke sector. Dat is niet voor niets. Wij kennen de spelers, de regels, de gebruiken en de risico’s. Op die manier kunnen wij snel, praktisch en adequaat adviseren. En dat wordt gewaardeerd. Kortom, wij zijn thuis in de logistiek.

Wij helpen logistieke dienstverleners, zoals vervoerders, expediteurs en opslagbedrijven, met heldere contracten en adviezen. Maar wij zijn er ook bij schades en geschillen. Wij spurten regelmatig naar de rechtbank voor een verklaring voor recht in CMR zaken. Ook hebben wij veel ervaring met het snel en slim incasseren van vrachtvorderingen.

Wij zijn er natuurlijk niet alleen voor logistieke dienstverleners. Ook verladers en andere opdrachtgevers kunnen profiteren van onze expertise. Bedrijven in de handel, (maak)industrie, productie en andere bedrijven voor wie een soepele goederenstroom van belang is weten ons daarom goed te vinden.

Contactpersoon: Jurgen Kappert

Vennootschap & Onderneming

EAGER is gespecialiseerd in het brede ondernemingsrecht en weet uit dien hoofde veel van de juridische facetten die komen kijken bij een vennootschap en haar onderneming. Zowel waar het bijvoorbeeld gaat over het oprichten en structureren van vennootschappen en samenwerkingsverbanden als ook bij geschillen (zie Litigation) die daarover ontstaan en ontvlechtingen die als gevolg van een geschil moeten plaatsvinden. Wij adviseren en begeleiden daarin grote en kleinere bedrijven. Ook buitenlandse ondernemingen met activiteiten in Nederland weten hun weg naar ons te vinden. Dat doen we als dat nodig mocht zijn ook in teams van- of in samenwerking met meerdere samenwerkende specialisten zoals bijvoorbeeld notarissen, accountants en fiscalisten.

De advocaten van EAGER houden zich, om wat voorbeelden te geven, in de praktijk onder meer bezig met het adviseren over een gewenste structuur voor een onderneming en het op basis daarvan opstellen van allerlei contracten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, joint venture overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten (agentuur/distributie/franchise) alsmede VOF en CV overeenkomsten. Ook houden we ons veelvuldig bezig met het opstellen en procederen over een veelheid van commerciële contracten (zie ook ons aandachtsgebied daarover). De fusie- en overnamepraktijk is eveneens een geliefde tak van sport binnen EAGER. Wij hebben in dat verband veel ervaring aan boord en wij kunnen gezien de vaste samenwerkingsverbanden waarover we beschikken ook direct opschalen als dat nodig is.

Om een vennootschap en haar onderneming in de praktijk ook juridisch goed te laten functioneren is de juiste specialistische kennis vereist. EAGER beschikt daar over en onze lijnen zijn kort.

Ben jij ook Eager?

Breek met tradities, kies voor vernieuwing. Excelleer in je specialisme, op een manier die past bij jou en bij jouw cliënten.

Join Eager. Breekpunt van je carrière. Meer weten?