Op de beurs ICT & Logistiek hoorde ik Roy Lenders (o.a. Districon) vertellen welke stappen hij had genomen om de bedrijfsvoering van zijn e-commerce bedrijf topvitamins.nl te optimaliseren. Toen ik hem vroeg waar voor zijn bedrijf de grootste bedreigingen lagen, was hij heel resoluut: “the last mile”. 

Zijn antwoord verbaasde mij niet. In dat laatste stukje van de logistieke keten zien we een enorme concentratie van onverklaarbare vermissingen van pakketjes. Met name in dunbevolkte, afgelegen gebieden blijkt the last mile een groot struikelblok.

Vooral voor webwinkels in een B2C omgeving is dit een groot probleem. Als een zending niet aankomt, dan ontkomt de webwinkel er niet aan het pakket nog eens te sturen. Als er al enige marge op de zending zat, dan is daar uiteraard na de tweede verzending niets van over.

Is de pakketvervoerder dan niet aansprakelijk voor het verlies? Jazeker, maar vervoerders kunnen zich beroepen op aansprakelijkheidslimieten. Die limieten zijn binnen Nederland € 3,40 per kilogram en bij grensoverschrijdend vervoer nog altijd maar een kleine € 10,00 per kilogram. In veel gevallen zal de waarde van het vermiste pakketje veel hoger liggen, zodat slechts een deel van de schade wordt gedekt.

Deze problematiek is allesbehalve nieuw, maar verdient door de enorme toename van e-commerce wel de nodige aandacht. In de juridische literatuur wordt gewezen welke mogelijke oplossingen het CMR verdrag uit 1953 (!) de webwinkelier biedt om zijn positie kan verbeteren, maar deze sluiten (uiteraard) niet aan bij de e-commerce praktijk. Bovendien: welke webwinkel kan nu aan de PostNL’s en DPD’s van deze wereld opleggen onder welke voorwaarden het vervoer wordt uitgevoerd? Wat mij betreft is het een kwestie van verzekeren en wachten op regelgeving die beter past bij de realiteit van vandaag.

Een pleister voor de wonden: de webwinkelier hoeft zich niet per se te richten tot de pakketvervoerder. Vaak kan hij ook zijn e-fulfilmentpartner aanspreken voor de schade. Dat is meestal een stuk efficiënter.

Meer weten?

Heeft u zelf een webwinkel en lijkt uw last mile ook wel een Bermudadriehoek? Geeft uw pakketvervoerder of logistieke dienstverlener niet thuis? Ik help u graag de deur te openen:

kappert@eagerlaw.nl / 06-19410231

Wilt u meer weten over aansprakelijkheidslimieten, kijk dan bijvoorbeeld eens naar mijn eerdere blogs AVC limiet geldt ook zonder AVC en Verklaring voor recht in CMR zaken helemaal terug.