Eerder beschreef ik op dit weblog al over het retentierecht van de vervoerder en de positie van de wanbetalende afzender en de geadresseerde. In de praktijk komt het vaak voor dat de eigenaar niet direct betrokken is bij het vervoer. Moet hij maar gewoon accepteren dat zijn goederen worden vastgehouden?

De vervoerder heeft het recht om te weigeren de goederen af te geven aan iedereen die anders dan uit hoofde van de vervoerovereenkomst recht heeft op afgifte van die goederen. Voor wegvervoer is dit opgenomen in artikel 8:1131 BW. Formeel is dit geen retentierecht, maar in de praktijk gaat het wel vaak samen met het inroepen van een retentierecht richting de persoon die normaliter wel aanspraak zou kunnen maken op afgifte. Een eigenaar die met dit retentierecht of eigenlijk met deze situatie geconfronteerd wordt, zal de goederen wel vrij krijgen door beslag te leggen en in kort geding afgifte te vorderen. Hij zal dan wel de vordering met betrekking tot het transport van de bewuste goederen moeten voldoen (niet alle facturen die de debiteur onbetaald laat). Dit is gewoonlijk niet meer zijn dan een paar honderd euro en dit zal dan al snel de moeite waard zijn.