Op 31 augustus kondigde ECT aan dat zij voorwaarden ging verbinden aan het vrijgeven van Hanjin containers. Aanleiding was dat Hanjin in Korea uitstel van betaling had aangevraagd. ECT zag gebeuren dat zij door Hanjin niet betaald zou worden voor haar diensten. Om dit te voorkomen gaf zij aan de containers pas vrij te geven als -onder meer- een aanvullende vergoeding per container zou zijn betaald. Die vergoeding zou € 1.000,- moet bedragen voor een standaardcontainer en € 1.500,- voor reefers en andere specials. Daarnaast vroeg ECT een borg van enkele duizenden euro’s per container, die dan zou worden teruggestort nadat de container weer bij ECT was teruggebracht. Voor exportcontainers werd een vergelijkbare regeling aangekondigd. Mag dit nu allemaal?

Kort geding

Belangenverenigingen TLN, EVO, de Fenex en de Fenedex zagen hoe ECT de financiële risico’s van de Hanjin malaise afwentelde op hun leden. Dat was hen uiteraard een doorn in het oog. In allerijl is er een kort geding opgetuigd bij de rechtbank Rotterdam.

De kortgedingrechter oordeelde vandaag dat ECT weliswaar een retentierecht heeft, maar dat ECT de containers moet vrijgeven tegen betaling van de tarieven die ECT met Hanjin is overeengekomen. De kortgedingrechter haalde verder een streep door de borg die ECT vraagt.

Strikt genomen kunnen alleen leden van TLN, EVO, de Fenex en de Fenedex rechten ontlenen aan het vonnis en ik heb begrepen dat dit ook is meegenomen in het vonnis. Ik denk echter dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Zou de ECT een nieuw kort geding riskeren als een niet-lid vrijgave van zijn containers vordert tegen betaling van de werkelijke kosten?

Update 6 september: het vonnis is hier te lezen.

Hoe nu verder?

ECT kan dus niet vasthouden aan haar Hanjin procedure en zal per container moeten kijken welk bedrag zij kan vragen. Dat is dan misschien juridisch wel juist en ook wel zo eerlijk, maar erg praktisch is het niet en dit zal de snelheid van de processen niet ten goede komen. Ik kan mij zo voorstellen dat partijen snel terug naar de onderhandelingstafel gaan om te bekijken hoe zij op een praktische wijze invulling kunnen geven aan het vonnis.

Verder ben ik er van overtuigd dat we nu pas het topje van de ijsberg hebben gezien. Durven Hanjin schepen nog wel de haven in vanwege het risico op beslaglegging? Zijn zij überhaupt nog wel welkom in de havens als de havenkosten niet betaald worden? The Hanjin Files, to be continued….